Reserveer tijdig

Reservaties: resto@kleinekauter.be

Wens je voor de dag zelf te reserveren kan dit enkel telefonisch via 016 72 09 44.

    De Kleine Kauter    Designed by Sinthaesia